• Prijava za članstvo u Bokser Klubu Srbije

    Bokser Klub Srbije 2018
  • Should be Empty:
NAVIGACIJA
DRUŠTVENE MREŽE
     ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved
ČLANSTVO Svi koji žele da budu članovi, učestvuju u radu i ostvare prava koja klub pruža su dobrodošli
Poštovani Bokseraši, Bokser      Klub      Srbije      je      pokrenuo      inicijativu      za unapredjenje   rada   Kluba   u   2018.   godini.   Svi   koji   žele   da budu   članovi,   učestvuju   u   radu   i   ostvare   prava   koja   klub ovog   tipa   pruža   su   dobrodošli.   Bokser   Klub   Srbije   će   se potruditi   da   svaki   vlasnik   i   odgajivač   Boksera   dobije informaciju    o    predstojećoj    sezoni,    da    svi    dobiju jednaku    mogućnost    učestvovanja    u    radu    Grupa    i Kluba,   kao   i   da   dobijaju   pravovremene   informacije   i ostvaruju    privilegije    koje    Klub    pruža    članovima . Svaki     član     imaće     mogućnost     da     učestvuje     na izložbama   Kluba   sa   povoljnijom   cenom   prijave,   da po      pristupačnoj      ceni      izvodi      pse      na      redovno organizovane    uzgojne    preglede    i    da    za    to    dobija potvrde    i    pečate    priznate    od    strane    Kinološkog Saveza   Srbije.   Bokser   Klub   Srbije   će   takođe   putem web     stranice     promovisati     odgajivačnice,     legla     i priplodnjake    članova    čiji    psi    ispunjavaju    uslove    u vidu zdravstvenih rezultata. REGIONALNE GRUPE I PREDSTAVNICI -   Svi   prijavljeni   članovi   će   svojim   mestom   stanovanja   biti rasporedjeni    u    jednu    od    nekoliko    Grupa,    formiranih prema geografskim regionima Srbije -    Na    nivou    svake    Grupe    članovi    će    birati    svoja    dva predstavnika,   koji   će   istovremeno   biti   članovi   Upravnog odbora Bokser Kluba Srbije -   Aktivnim   učestvovanjem   u   radu   Kluba   Članovi   će   na Skupštinama   Bokser   Kluba   Srbije   iznositi   stavove,   dobiti odgovore     na     postavljena     pitanja,     imati     mogucnost davanja   predloga,   stavove   svoje   Grupe,   kao   i   predloge svoje Grupe o radu Kluba. Srdačno Vaš Bokser Klub Srbije Bokser Klub Srbije

  Godišnja članarina iznosi 2500 dinara

Uplatu izvršiti na žiro račun kluba 310-208800-45

      NAVIGACIJA
      DRUŠTVENE MREŽE
      ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved

ČLANSTVO Svi koji žele da budu članovi, učestvuju u radu i ostvare prava koja klub pruža su dobrodošli
Poštovani Bokseraši, Bokser     Klub     Srbije     je     pokrenuo     inicijativu     za unapredjenje   rada   Kluba   u   2018.   godini.   Svi   koji   žele da   budu   članovi,   učestvuju   u   radu   i   ostvare   prava koja   klub   ovog   tipa   pruža   su   dobrodošli.   Bokser   Klub Srbije    će    se    potruditi    da    svaki    vlasnik    i    odgajivač Boksera   dobije   informaciju   o   predstojećoj   sezoni,   da svi   dobiju   jednaku   mogućnost   učestvovanja   u   radu Grupa    i    Kluba,    kao    i    da    dobijaju    pravovremene informacije    i    ostvaruju    privilegije    koje    Klub    pruža članovima.   Svaki   član   imaće   mogućnost   da   učestvuje na   izložbama   Kluba   sa   povoljnijom   cenom   prijave,   da po      pristupačnoj      ceni      izvodi      pse      na      redovno organizovane    uzgojne    preglede    i    da    za    to    dobija potvrde    i    pečate    priznate    od    strane    Kinološkog Saveza   Srbije.   Bokser   Klub   Srbije   će   takođe   putem web     stranice     promovisati     odgajivačnice,     legla     i priplodnjake    članova    čiji    psi    ispunjavaju    uslove    u vidu zdravstvenih rezultata. REGIONALNE GRUPE I PREDSTAVNICI -   Svi   prijavljeni   članovi   će   svojim   mestom   stanovanja biti     rasporedjeni     u     jednu     od     nekoliko     Grupa, formiranih prema geografskim regionima Srbije -   Na   nivou   svake   Grupe   članovi   će   birati   svoja   dva predstavnika,      koji      će      istovremeno      biti      članovi Upravnog odbora Bokser Kluba Srbije -   Aktivnim   učestvovanjem   u   radu   Kluba   Članovi   će   na Skupštinama    Bokser    Kluba    Srbije    iznositi    stavove, dobiti      odgovore      na      postavljena      pitanja,      imati mogucnost   davanja   predloga,   stavove   svoje   Grupe, kao i predloge svoje Grupe o radu Kluba. Srdačno Vaš Bokser Klub Srbije Bokser Klub Srbije

  Godišnja članarina iznosi 2500 dinara

Uplatu izvršiti na žiro račun kluba 310-208800-45

  • Prijava za članstvo u Bokser Klubu Srbije

    Bokser Klub Srbije 2018
  • Should be Empty:
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia