NAVIGACIJA
DRUŠTVENE MREŽE
     ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved
STANDARD Bokser je srednje velik, kratkodlak, kompaktan i snažan pas, kvadratičnog tela i jakog kostura…
KRATAK ISTORIJAT RASE Mali,   takozvani   Brabant   Bullenbeisser   se   smatra   neposrednim   pretkom   boksera.   U prošlosti,   uzgoj   ovih   pasa   bio   je   u   rukama   lovaca,   kojima   su   već   pomenuti   psi pomagali   tokom   lova.   Njihov   zadatak   je   bio   da   isprate   lovačke   pse,   a   u   datom momentu   uhvate   lovinu   i   drže   je   čvrsto   dok   čovek   ne   stigne   i   završi   sa   plenom.   Za ovaj   posao   pas   je   morao   da   ima   što   širu   vilicu   sa   široko   postavljenim   zubima,   sa ciljem    da    zagrize    čvrsto    i    isto    tako    drži    lovinu.    Bullenbeisser    koji    je    imao    sve pomenute   karakteristike   bio   je   najpogodniji   za   ovaj   posao,   i   bio   je   korišćen   za uzgoj.   Ranije,   bili   su   važni   samo   rad   i   primena   psa.   Sprovođenjem   selektovnog uzgoja,   vremenom,   kao   rezultat   dobijen   je   pas   sa   širokom   gubicom   i   prćastim nosem. OPŠTI IZGLED Bokser   je   srednje   velik,   kratkodlak,   kompaktan   i   snažan   pas,   kvadratičnog   tela   i jakog   kostura.   Njegovi   mišići   su   suvi,   snažno   razvijeni   i   odaju   utisak   plastičnosti. Pokreti   su   mu   živahni,   puni   snage   i   plemenitosti.   Bokser   ne   sme   biti   ni   glomazan   ni težak, a substanca treba da je umerena. VAŽNE PROPORCIJE a) DUŽINA TELA U ODNOSU NA VISINU GREBENA Kvadratično   građen,   što   znači   da   je   horizontalna   linija   leđa   po   dužini   jednaka   I   u   polažaju   normalna   na   vertikalnu   liniju   koja   prolazi   kroz   tačku   ramena i kroz tačku zadnjice, tako je definisan kvadrat. b) DUBINA GRUDI U ODNOSU NA VISINU GREBENA Grudi dosežu do laktova. Dubina grudnog koša iznosi polovinu visine grebena psa. c) DUŽINA NOSNIKA U ODNOSU NA DUŽINU GLAVE Dužina nosnika u odnosu na dužinu lobanje treba da bude 1:2 (mereno od vrha nosa do stopa i od stopa do potiljačne kosti). KARAKTER Bokser   bi   trebalo   da   je   neustrašiv,   samouveren,   miran   i   ujednačen.   Njegova   narav   je   od   najvećeg   značaja   i   zahteva   pažnju.   Privrženost      i   vernost gospodaru,   i   čitavom   domaćinstvu,   njegova   budnost,   samouverenost   i   hrabrost   kao   branioca   su   poznati.   U   porodici   je   bezopasan,   a   sa   strancima nepoverljiv.    Srećan    i    prijateljski    nastrojen    u    igri,    ali    bez    straha    u    ozbiljnoj    situaciji.    Lako    ga    je    obučavati    zahvaljujući    njegovoj    spremnosti    na poslušnost,   njegovu   hrabrost,   pridodnoj   oduševljenosti   i   sposobnostima.   Malo   zahtevan   i   čist,   on   je   isto   tako   cenjen   i   u   krugu   porodice   kao   čuvar, pratilac i kao radni pas. Njegov izraz je pouzdan, bez odavanja lukavstva ili podmuklosti, pa čak ni u strasti. GLAVA Glava   bokseru   daje   njegov   karakterističan   izgled.   Ona   mora   biti   u   dobrom   odnosu   prema   telu,   ne   sme   izgledati   ni   prelako   ni   preteško.   Gubica   treba da   bude   što   šira   i   moćnija.   Harmonija   glave   zavisi   od   balansa   između   gubice   i   lobanje.   Iz   kog   god   pravca   posmatrana,   frontalno,   odozgo   ili   sa   strane, gubica   mora   biti   u   dobrom   odnosu   prema   lobanji,   tj   nikada   ne   sme   izgledati   premala.   Glava   bi   trebalo   da   je   suva,   bez   nabora.   Međutim   prirodni nabori   se   formiraju   na   čeonom   delu,   kada   je   pas   u   pozornosti.   Od   korena   nosa,   nabori   postoje   sa   obe   strane,   tako   da   idu   da   dole.   Tamna   maska ograničena je na gubicu i mora oštro odudarati od boje glave, tako da ne odaje tmuran izraz. LOBANJA Lobanja   treba   da   bude   što   je   moguće   uža.   Blago   zaobljena,   ne   suviše   okrugla,   kratka   ili   široka.   Teme   ne   sme   biti   previsoko.   Čeona   brazda   je   tek neznatno naznačena, ne sme biti duboka, posebno ne među očima. STOP Čelo sa ivicom nosnika obrazuje stop. Nosnik ne sme biti prekratak, tj. previše blizu čela, kao kod buldoga, takođe ne bi trebalo da bude padajući. NOSNA PEČURKA Nosna pečurka treba da je široka i crna, i malo prćasta sa širokim nozdrvama. Položaj vrha nosa treba biti nešto viši u odnosu na koren nosa. GUBICA Gubica je moćna i razvijena u sve tri dimenzije, ne treba da je: uska, suviše kratka ili plitka. Njen oblik zavisi od: a) Oblika vilice b) Položaja očnjaka c) Oblika usana Očnjaci   traba   da   su   što   je   moguće   šire   postavljeni   i   moraju   biti   dobre   dužine,   praveći   tako   prednji   deo   gubice   širokim,   gotovo   kvadratičnim,   obrazujući tup   ugao   sa   ivicom   nosa.   Gornja   usna   je   preko   donje   usne.   Deo   donje   vilice   zavijen   nagore   sa   donjom   usnom,   tj   brada,   ne   sme   primetno   biti   isturen iznad   gornje   usne,   gledano   od   napred.   Niti   bi   trebalo   da   bude   prekrivena   gornjom   usnom,   ali   treba   da   bude   dobro   definisana   gledano   od   napred   i   sa strane. Očnjaci i sekutići ne smeju biti vidljivi kada su usta psa zatvorena, kao ni jezik. Medijalni rascep gorenje usne (philtrum) je jasno vidljiv.              USNE Usne   upotpunjuju   oblik   gubice   i   daju   joj   karakterisitčan   izgled.   Gornja   usna   je   debela   i   postavljena   tako   da   ispunjava   tj   prekriva   prostor   formiran istureniom donjom vilicom. Ovo je podržano i položajem donjih očnjaka. VILICE / ZUBI Donja   vilica   doseže   ispred   gornje   vilice   i   malo   je   zakrivljena   na   gore.   Bokser   ima   predgriz.   Gornja   vilica   je   najšira   gde   se   spaja   sa   lobanjom,   i   neznatno se   sužava   ka   napred.   Zubi   su   jaki   i   zdravi.   Sekutići   treba   da   su   što   bliže   pravolinijskom   rasporedu.   Očnjaci   treba   da   su   široko   postavljeni   i   dobre veličine. OČI Tamne   oči   nisu   ni   premale,   ni   buljave   niti   duboko   usađene.   Njihov   izraz   odaje   utisak   energičnosti   i   inteligencije,   ne   sme   biti   opasan   ili   prodoran.   Očni kapci bi trebalo da su tamni, pigmentisani. OBRAZI Obrazi su razvijeni u proporciji sa jakim čeljusitma, i trebalo bi da ne budu izraženi. Oni se sa gubicom spajaju u blagom luku.  UŠI Uši   su   nekupirane,   odgovrajuće   veličine.   Postavljene   su   široko,   na   najvišem   delu   lobanje.   U   mirovanju   postavljenje   su   blizu   obraza   i   okrenute   ka napred, posebno kada je pas u pozornosti. VRAT Gornja linja vrata pravi elegantan luk, jasno naznačen, od potiljka do grebena. Trebalo bi da bude dugačak, okrugao, snažan i mišićav. TELO Kvadratično telo je postavljeno na čvrste, prave noge. GREBEN Trebalo bi da je jasno vidljiv. LEĐA Uključujući slabine, leđa da su kratka, čvrsta, ravna, široka i mišićava. SAPI Blago nagnute, široke i samo blago zaobljene. Karlica treba da bude duga i široka, posebno kod ženki. GRUDI Grudi   su   duboke,   dopiru   do   laktova.   Dubina   grudnog   koša   iznosi   polovinu   visine   psa   do   grebena.   Predgrudi   treba   da   su   dobro   razvijene.   Rebra   su dobro zaobljena, ali ne bačvasta, protežu se ka pozadi. DONJA LINIJA Linja grudnog koša ogleda se u vidu elegantnog luka koji ide ka slabinama. Slabinski deo je kratak, zategnut i blago prikupljen. REP Visko usađen. Normalne je dužine i nekupiran. NOGE PREDNJE NOGE Prednje noge, posmatrano od napred, moraju biti paralelne i imati jake kosti. PLEĆKE Duge i kose, čvrsto povezane sa telom. Ne treba da su previše opterećene. NADLAKTICE Duge, postavljene pod pravim uglom u odnosu na lopatice. LAKTOVI Ne treba da su preblizu stranama grudnog koša, niti da su izvrnuti ka spolja. PODLAKTICE Vertikalne, duge, suve i mišićave. ZGLOBOVI Snažni, dobro definisani, ali ne i preveliki. DOŠAPLJE (METAKARPALNE KOSTI) Treba da je kratko, skoro normalno na zemlju. PREDNJE ŠAPE Male, okrugle, čvrste, dobro razvijenih i čvrstih jastučića BUTINE Veoma mišićave, mišići su teški i jasno vidljivi pod kožom. ZADNJE NOGE Gledano od pozadi: prave. BEDRA Duga i široka. Uglovi zgloba kuka i kolena su otvoreni, ali što je manje moguće. KOLENA Dok pas stoji, trebalo bi da dosegnu dovoljno unapred, tako da bi dodirnula normalnu liniju koja ide od kuka do zemlje. POTKOLENICA Vrlo mišićava. SKOČNI ZGLOB Jak i dobro definisan, ali ne i nabrekao. Ugao iznosi oko 140 stepeni.                          ZADNJE DOŠAPLJE (METATARSUS) Kratko sa nagibom, 95 – 100 stepeni u odnosu na podlogu. ZADNJE ŠAPE Nešto duže nego prednje šape, uske, dobro razvijenih i čvrstih jastučića. HOD / KRETANJE Živahno, puno snage i plemenitosti. KOŽA Suva, elastična i bez nabora. DLAKA Kratka, tvrda, sjajna i priležuća uz telo. BOJA Žuta   i   tigrasta:   Žuta   može   biti   u   različitim   tonovima   od   od   svetlo   žute   do   tamne,   jelenje   crvene   boje.   Najatrktivnije   nijanse   su   u   sredini   varijateta (crveno-žuta).   Maska   je   crne   boje.   Tigrasti   varijetet:   Riđa   pozadina   razločitih   nijansi   ima   tamne   ili   crne   pruge,   paralaelne   sa   rebrima.   Pruge   moraju   da se razlikuju od osnovne, pozadinske boje. Bele oznake su dozvoljene. One mogu biti prilično dopadljive. GREŠKE Svako   odstupanje   od   navedenih   tačaka   treba   smatrati   greškom.   Ozbiljnost   sa   kojom   treba   posmatrati   greške,   treba   da   bude   u   tačnom   odnosu   sa stepenom izraženosti istih. Karakter: Nedostatak duha Glava:   Nedostatak   plemenitosti   i   tipičnog   izraza,   sumorno   lice,   tip   glave   buldoga   ili   pinčera.   Blicanje,   pokazivanje   jezika   ili   zuba.   Previše šiljasta   ili   preuska   gubica.   Padajući   nosnik.   Bled   nos.   Takozvano   “jastrebovo   oko”,   nedostatak   pigmenta   na   trećem   kapku.   Kod   nekupiranih   ušiju: leteće   uvo,   uspravno   ili   polu   uspravno   uvo,   ružino   uvo.   Kriva   vilica,   iskošeni   zubi,   netačan   položaj   zuba,   slabo   razvijeni   zubi   i   nezdravi   zubi   zbog bolesti. Vrat: Kratak, debeo, grlen Telo:   Prednji   deo   preširok   ili   prenizak   u   odnosu   na   zemlju.   Opušteno   telo,   šaranasta   ili   sedlasta   leđa.   Mršave,   duge,   uske,   opuštene slabine, labavo (nepovezano) telo. Zaobljene slabine, padajuće sapi. Uska karlica, “šuplje” slabine, viseći stomak. Rep: Nisko usađen, polomljen i uvijen rep. Prednji deo: Francuski stav, labava ramena, labavi laktovi, labavo došaplje, zečije šape, ravno i rašireno stopalo. Zadnje   noge:   Slaba   muskulatura.   Prevelika   ili   premala   uglovanost,   bačvast   ili   kravlji   stav,   uski   skočni   zglobovi,   zaperci,   zečije   šape,   ravne   i raširene šape. Kretanje: geganje, nedovoljan iskorak, sporo kretanje, pompezan hod. Boja dlake: Nedostatak maske. Pruge preblizu jedna drugoj ili previše oskudne. Garava,   čađava   boja   podloge.   Pomešane   boje.   Nedopadljive   beline,   kao   što   su   potpuno   bele   glave,   ili   jedna   strana   glave.   Ostale   boje   i   bele   oznake koje prekrivaju više od jedne trećine osnovne boje. DISKVALIFIKACIONE MANE Agresivan ili previše plašljiv Prirodno patrljast rep Svaki pas koji jasno pokazuje fizičke ili anomalije u ponašanju će biti diskvalifikovan. Mužijaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa potpuno spuštena u skrotum.
NEMAČKI BOKSER

FCI STANDARD BR. 144

Grupa 2 Pinčeri i Šnauceri – Molosoidne rase – Švajcarski planinski i Govedarski psi Selekcija 2.1 Molosoidne rase, Mastifskog tipa Sa radnim ispitom
  Deutscher Boxer  –  Nemački bokser ZEMLJA POREKLA Nemačka DATUM OBJAVLJIVANJA ORIGINALNOG STANDARDA 01.04.2008. UPOTREBA Pratilac, čuvar i radni pas VISINA U GREBENU Mužijaci: 57 – 63 cm Ženke: 53 – 59 cm
      NAVIGACIJA
      DRUŠTVENE MREŽE
      ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved

STANDARD Bokser je srednje velik, kratkodlak, kompaktan i snažan pas, kvadratičnog tela i jakog kostura…
KRATAK ISTORIJAT RASE Mali,    takozvani    Brabant    Bullenbeisser    se    smatra neposrednim   pretkom   boksera.   U   prošlosti,   uzgoj ovih   pasa   bio   je   u   rukama   lovaca,   kojima   su   već pomenuti   psi   pomagali   tokom   lova.   Njihov   zadatak je   bio   da   isprate   lovačke   pse,   a   u   datom   momentu uhvate   lovinu   i   drže   je   čvrsto   dok   čovek   ne   stigne   i završi   sa   plenom.   Za   ovaj   posao   pas   je   morao   da ima   što   širu   vilicu   sa   široko   postavljenim   zubima,   sa ciljem    da    zagrize    čvrsto    i    isto    tako    drži    lovinu. Bullenbeisser       koji       je       imao       sve       pomenute karakteristike   bio   je   najpogodniji   za   ovaj   posao,   i bio   je   korišćen   za   uzgoj.   Ranije,   bili   su   važni   samo rad     i     primena     psa.     Sprovođenjem     selektovnog uzgoja,   vremenom,   kao   rezultat   dobijen   je   pas   sa širokom gubicom i prćastim nosem. OPŠTI IZGLED Bokser    je    srednje    velik,    kratkodlak,    kompaktan    i snažan     pas,     kvadratičnog     tela     i     jakog     kostura. Njegovi    mišići    su    suvi,    snažno    razvijeni    i    odaju utisak    plastičnosti.    Pokreti    su    mu    živahni,    puni snage     i     plemenitosti.     Bokser     ne     sme     biti     ni glomazan     ni     težak,     a     substanca     treba     da     je umerena. VAŽNE PROPORCIJE a) DUŽINA TELA U ODNOSU NA VISINU GREBENA Kvadratično    građen,    što    znači    da    je    horizontalna linija   leđa   po   dužini   jednaka   I   u   polažaju   normalna na   vertikalnu   liniju   koja   prolazi   kroz   tačku   ramena   i kroz tačku zadnjice, tako je definisan kvadrat. b) DUBINA GRUDI U ODNOSU NA VISINU GREBENA Grudi    dosežu    do    laktova.    Dubina    grudnog    koša iznosi polovinu visine grebena psa. c) DUŽINA NOSNIKA U ODNOSU NA DUŽINU GLAVE Dužina   nosnika   u   odnosu   na   dužinu   lobanje   treba da   bude   1:2   (mereno   od   vrha   nosa   do   stopa   i   od stopa do potiljačne kosti). KARAKTER Bokser    bi    trebalo    da    je    neustrašiv,    samouveren, miran   i   ujednačen.   Njegova   narav   je   od   najvećeg značaja    i    zahteva    pažnju.    Privrženost        i    vernost gospodaru,      i      čitavom      domaćinstvu,      njegova budnost,   samouverenost   i   hrabrost   kao   branioca   su poznati.   U   porodici   je   bezopasan,   a   sa   strancima nepoverljiv.   Srećan   i   prijateljski   nastrojen   u   igri,   ali bez   straha   u   ozbiljnoj   situaciji.   Lako   ga   je   obučavati zahvaljujući    njegovoj    spremnosti    na    poslušnost, njegovu      hrabrost,      pridodnoj      oduševljenosti      i sposobnostima.   Malo   zahtevan   i   čist,   on   je   isto   tako cenjen   i   u   krugu   porodice   kao   čuvar,   pratilac   i   kao radni   pas.   Njegov   izraz   je   pouzdan,   bez   odavanja lukavstva ili podmuklosti, pa čak ni u strasti. GLAVA Glava    bokseru    daje    njegov    karakterističan    izgled. Ona   mora   biti   u   dobrom   odnosu   prema   telu,   ne sme   izgledati   ni   prelako   ni   preteško.   Gubica   treba da   bude   što   šira   i   moćnija.   Harmonija   glave   zavisi od    balansa    između    gubice    i    lobanje.    Iz    kog    god pravca   posmatrana,   frontalno,   odozgo   ili   sa   strane, gubica   mora   biti   u   dobrom   odnosu   prema   lobanji,   tj nikada   ne   sme   izgledati   premala.   Glava   bi   trebalo da   je   suva,   bez   nabora.   Međutim   prirodni   nabori   se formiraju     na     čeonom     delu,     kada     je     pas     u pozornosti.   Od   korena   nosa,   nabori   postoje   sa   obe strane,     tako     da     idu     da     dole.     Tamna     maska ograničena   je   na   gubicu   i   mora   oštro   odudarati   od boje glave, tako da ne odaje tmuran izraz. LOBANJA Lobanja   treba   da   bude   što   je   moguće   uža.   Blago zaobljena,   ne   suviše   okrugla,   kratka   ili   široka.   Teme ne     sme     biti     previsoko.     Čeona     brazda     je     tek neznatno   naznačena,   ne   sme   biti   duboka,   posebno ne među očima. STOP Čelo   sa   ivicom   nosnika   obrazuje   stop.   Nosnik   ne sme   biti   prekratak,   tj.   previše   blizu   čela,   kao   kod buldoga, takođe ne bi trebalo da bude padajući. NOSNA PEČURKA Nosna    pečurka    treba    da    je    široka    i    crna,    i    malo prćasta   sa   širokim   nozdrvama.   Položaj   vrha   nosa treba biti nešto viši u odnosu na koren nosa. GUBICA Gubica   je   moćna   i   razvijena   u   sve   tri   dimenzije,   ne treba   da   je:   uska,   suviše   kratka   ili   plitka.   Njen   oblik zavisi od: a) Oblika vilice b) Položaja očnjaka c) Oblika usana Očnjaci   traba   da   su   što   je   moguće   šire   postavljeni   i moraju   biti   dobre   dužine,   praveći   tako   prednji   deo gubice   širokim,   gotovo   kvadratičnim,   obrazujući   tup ugao   sa   ivicom   nosa.   Gornja   usna   je   preko   donje usne.   Deo   donje   vilice   zavijen   nagore   sa   donjom usnom,   tj   brada,   ne   sme   primetno   biti   isturen   iznad gornje   usne,   gledano   od   napred.   Niti   bi   trebalo   da bude   prekrivena   gornjom   usnom,   ali   treba   da   bude dobro    definisana    gledano    od    napred    i    sa    strane. Očnjaci   i   sekutići   ne   smeju   biti   vidljivi   kada   su   usta psa   zatvorena,   kao   ni   jezik.   Medijalni   rascep   gorenje usne (philtrum) je jasno vidljiv.              USNE Usne      upotpunjuju      oblik      gubice      i      daju      joj karakterisitčan    izgled.    Gornja    usna    je    debela    i postavljena    tako    da    ispunjava    tj    prekriva    prostor formiran     istureniom     donjom     vilicom.     Ovo     je podržano i položajem donjih očnjaka. VILICE / ZUBI Donja    vilica    doseže    ispred    gornje    vilice    i    malo    je zakrivljena    na    gore.    Bokser    ima    predgriz.    Gornja vilica   je   najšira   gde   se   spaja   sa   lobanjom,   i   neznatno se   sužava   ka   napred.   Zubi   su   jaki   i   zdravi.   Sekutići treba    da    su    što    bliže    pravolinijskom    rasporedu. Očnjaci    treba    da    su    široko    postavljeni    i    dobre veličine. OČI Tamne   oči   nisu   ni   premale,   ni   buljave   niti   duboko usađene.    Njihov    izraz    odaje    utisak    energičnosti    i inteligencije,   ne   sme   biti   opasan   ili   prodoran.   Očni kapci bi trebalo da su tamni, pigmentisani. OBRAZI Obrazi   su   razvijeni   u   proporciji   sa   jakim   čeljusitma,   i trebalo   bi   da   ne   budu   izraženi.   Oni   se   sa   gubicom spajaju u blagom luku.  UŠI Uši        su        nekupirane,        odgovrajuće        veličine. Postavljene   su   široko,   na   najvišem   delu   lobanje.   U mirovanju   postavljenje   su   blizu   obraza   i   okrenute ka napred, posebno kada je pas u pozornosti. VRAT Gornja     linja     vrata     pravi     elegantan     luk,     jasno naznačen,    od    potiljka    do    grebena.    Trebalo    bi    da bude dugačak, okrugao, snažan i mišićav. TELO Kvadratično    telo    je    postavljeno    na    čvrste,    prave noge. GREBEN Trebalo bi da je jasno vidljiv. LEĐA Uključujući   slabine,   leđa   da   su   kratka,   čvrsta,   ravna, široka i mišićava. SAPI Blago    nagnute,    široke    i    samo    blago    zaobljene. Karlica   treba   da   bude   duga   i   široka,   posebno   kod ženki. GRUDI Grudi     su     duboke,     dopiru     do     laktova.     Dubina grudnog     koša     iznosi     polovinu     visine     psa     do grebena.    Predgrudi    treba    da    su    dobro    razvijene. Rebra   su   dobro   zaobljena,   ali   ne   bačvasta,   protežu se ka pozadi. DONJA LINIJA Linja    grudnog    koša    ogleda    se    u    vidu    elegantnog luka   koji   ide   ka   slabinama.   Slabinski   deo   je   kratak, zategnut i blago prikupljen. REP Visko usađen. Normalne je dužine i nekupiran. NOGE PREDNJE NOGE Prednje   noge,   posmatrano   od   napred,   moraju   biti paralelne i imati jake kosti. PLEĆKE Duge   i   kose,   čvrsto   povezane   sa   telom.   Ne   treba   da su previše opterećene. NADLAKTICE Duge,   postavljene   pod   pravim   uglom   u   odnosu   na lopatice. LAKTOVI Ne   treba   da   su   preblizu   stranama   grudnog   koša, niti da su izvrnuti ka spolja. PODLAKTICE Vertikalne, duge, suve i mišićave. ZGLOBOVI Snažni, dobro definisani, ali ne i preveliki. DOŠAPLJE (METAKARPALNE KOSTI) Treba da je kratko, skoro normalno na zemlju. PREDNJE ŠAPE Male,    okrugle,    čvrste,    dobro    razvijenih    i    čvrstih jastučića BUTINE Veoma   mišićave,   mišići   su   teški   i   jasno   vidljivi   pod kožom. ZADNJE NOGE Gledano od pozadi: prave. BEDRA Duga    i    široka.    Uglovi    zgloba    kuka    i    kolena    su otvoreni, ali što je manje moguće. KOLENA Dok    pas    stoji,    trebalo    bi    da    dosegnu    dovoljno unapred,   tako   da   bi   dodirnula   normalnu   liniju   koja ide od kuka do zemlje. POTKOLENICA Vrlo mišićava. SKOČNI ZGLOB Jak   i   dobro   definisan,   ali   ne   i   nabrekao.   Ugao   iznosi oko 140 stepeni.                          ZADNJE DOŠAPLJE (METATARSUS) Kratko   sa   nagibom,   95   –   100   stepeni   u   odnosu   na podlogu. ZADNJE ŠAPE Nešto     duže     nego     prednje     šape,     uske,     dobro razvijenih i čvrstih jastučića. HOD / KRETANJE Živahno, puno snage i plemenitosti. KOŽA Suva, elastična i bez nabora. DLAKA Kratka, tvrda, sjajna i priležuća uz telo. BOJA Žuta   i   tigrasta:   Žuta   može   biti   u   različitim   tonovima od   od   svetlo   žute   do   tamne,   jelenje   crvene   boje. Najatrktivnije   nijanse   su   u   sredini   varijateta   (crveno- žuta).    Maska    je    crne    boje.    Tigrasti    varijetet:    Riđa pozadina   razločitih   nijansi   ima   tamne   ili   crne   pruge, paralaelne   sa   rebrima.   Pruge   moraju   da   se   razlikuju od     osnovne,     pozadinske     boje.     Bele     oznake     su dozvoljene. One mogu biti prilično dopadljive. GREŠKE Svako     odstupanje     od     navedenih     tačaka     treba smatrati     greškom.     Ozbiljnost     sa     kojom     treba posmatrati   greške,   treba   da   bude   u   tačnom   odnosu sa stepenom izraženosti istih. Karakter: Nedostatak duha Glava:       Nedostatak       plemenitosti       i tipičnog   izraza,   sumorno   lice,   tip   glave   buldoga   ili pinčera.   Blicanje,   pokazivanje   jezika   ili   zuba.   Previše šiljasta    ili    preuska    gubica.    Padajući    nosnik.    Bled nos.      Takozvano      “jastrebovo      oko”,      nedostatak pigmenta   na   trećem   kapku.   Kod   nekupiranih   ušiju: leteće   uvo,   uspravno   ili   polu   uspravno   uvo,   ružino uvo.    Kriva    vilica,    iskošeni    zubi,    netačan    položaj zuba,    slabo    razvijeni    zubi    i    nezdravi    zubi    zbog bolesti. Vrat: Kratak, debeo, grlen Telo:   Prednji   deo   preširok   ili   prenizak   u odnosu    na    zemlju.    Opušteno    telo,    šaranasta    ili sedlasta     leđa.     Mršave,     duge,     uske,     opuštene slabine, labavo (nepovezano) telo. Zaobljene   slabine,   padajuće   sapi.   Uska   karlica, “šuplje” slabine, viseći stomak. Rep:    Nisko    usađen,    polomljen    i    uvijen rep. Prednji     deo:     Francuski     stav,     labava ramena,   labavi   laktovi,   labavo   došaplje,   zečije   šape, ravno i rašireno stopalo. Zadnje       noge:       Slaba       muskulatura. Prevelika   ili   premala   uglovanost,   bačvast   ili   kravlji stav,   uski   skočni   zglobovi,   zaperci,   zečije   šape,   ravne i raširene šape. Kretanje:    geganje,    nedovoljan    iskorak, sporo kretanje, pompezan hod. Boja    dlake:    Nedostatak    maske.    Pruge preblizu jedna drugoj ili previše oskudne. Garava,   čađava   boja   podloge.   Pomešane   boje. Nedopadljive   beline,   kao   što   su   potpuno   bele   glave, ili   jedna   strana   glave.   Ostale   boje   i   bele   oznake   koje prekrivaju više od jedne trećine osnovne boje. DISKVALIFIKACIONE MANE Agresivan ili previše plašljiv Prirodno patrljast rep Svaki   pas   koji   jasno   pokazuje   fizičke   ili   anomalije   u ponašanju će biti diskvalifikovan. Mužijaci    treba    da    imaju    dva    naizgled    normalna testisa potpuno spuštena u skrotum.
NEMAČKI BOKSER

FCI STANDARD BR. 144

Grupa 2 Pinčeri i Šnauceri – Molosoidne rase – Švajcarski planinski i Govedarski psi Selekcija 2.1 Molosoidne rase, Mastifskog tipa Sa radnim ispitom
  Deutscher Boxer  –  Nemački bokser ZEMLJA POREKLA Nemačka DATUM OBJAVLJIVANJA ORIGINALNOG STANDARDA 01.04.2008. UPOTREBA Pratilac, čuvar i radni pas VISINA U GREBENU Mužijaci: 57 – 63 cm Ženke: 53 – 59 cm
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia